Képzőművészet

Tanár:

Vozáry Klára

A Péceli Alapfokú Művészeti Iskola – leánykori nevén Zeneiskola – keretén belül néhány éve működik alapfokú képzőművészeti képzés. A gyerekek alkotásaiból rendszeresen kiállításokat is rendeznek. A képzésről olvassák szeretettel beszámolónkat.

Mióta működik a képzőművészeti oktatás Pécelen?

Fiatal a képzőművészeti tanszak Pécelen. Az első évfolyam a 2012/2013-as tanévben indult. A teljes képzés 10 éves. Az első hat év alapfokú képzés, majd ezt a szakaszt művészeti alapvizsga zárja, végül a továbbképző képzés után művészeti záró vizsga következik a 10. évfolyam végén. A képzés szakaszosan is folytatható, tehát aki beiratkozik egy tanévre nem kötelező neki a következőre is beiratkozni. S, ha mégis folytatni szeretné némi kihagyás után, természetesen folytathatja.

Milyen feltételekkel vehet részt valaki az oktatásban?

Minden tanévben be kell iratkozni, majd térítési díj ellenében vehet a tanuló részt az oktatásban. Pont úgy, mint a zeneiskolában, a zene tanszakon tanulóknak. A Péceli Alapfokú Művészeti Iskola házirendje leírja, milyen kedvezmények kérhetőek, s kik jogosultak arra. Felvételi vizsga, maghallgatás, elbeszélgetés jelen állapot szerint nincs, iskolai előképzettségre nincs szükség. Minden gyermeket, aki szeret rajzolni, festeni, vágni, ragasztani, bütykölni, kézimunkázni, formázni, alkotni szeretettel várok.

Milyen rendszerben és hol folyik az oktatás?

A Szemere Pál Művelődési Házban (volt Ráday Gimnázium épülete) és a PIOK Petőfi Sándor Ált. Isk. épületésben is folyik az oktatás. Az alapfokú képzés óraszáma: heti 4óra, az előképző képzés óraszáma heti 2óra. A képzés tevékenykedtetés központú. A tanév végén bizonyítványt kap a gyermek. Az alapfokú képzés negyedik évében szakosodnak a tanulók. Jelenleg környezet – és kézműves kultúra tanszak indítása várható.

Terveznek-e nyílt napot az érdeklődők számára?

Minden érdeklődő szülőt szeretettel látom óráimon, előzetes időpont egyeztetés után, mivel a termünk kicsi, így a gyerekek mellett csak pár szülő fér el.

A foglalkozásokon készült alkotásoknak rendeznek kiállítást?

Tanulóink munkáiból félévente kiállítás készül, mely a Zeneiskolában megtekinthető, az adott időszakban. Minden évben félévente egyszer múzeumlátogatási programon vesznek részt a tanulók. Ez azt jelenti, hogy egy tanév folyamán két alkalommal megyünk múzeumba.

Elérhetőségek

Olvashatnak a képzéssel kapcsolatban a pecelinfo.hu oldalon is, ha az iskola szóra keresnek rá.

A Facebookon oldalunk működik Péceli Rajzsuli címmel. Jelölje magát ismerősnek, mivel csak azok olvashatják oldalunkat, főleg a nem kívánatos tartalmak miatt.

Ha e-mailben szeretné elérni iskolánkat pecelirajzsuli@gmail.com címen megteheti.

Minden érdeklődőt ill. jelentkezőt vár Vozáry Klára, a képzőművészeti tanszak tanára (Tel: 06/70/625-5800)

Természetesen a Zeneiskolában is kérhet felvilágosítást a honlapon közölt elérhetőségeken.