Zeneiskola

A városi Zeneiskola minőségpolitikai nyilatkozata

Korunk egyik kihívása az, hogy az iskolarendszerünkből kilépő ifjú eurokonform tudással rendelkezzen, s ebből nem hiányozhat a zene sem, amely az esztétikai, érzelmi nevelés fontos eszköze. A pedagógiai programunk mottójául választott kodályi gondolatot egyben küldetési nyilatkozatunk tömör megfogalmazásaként is tekinthetjük, mely szerint:

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható
Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.
Teljes lelki élet zene nélkül nincs.
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” 

(Kodály Zoltán)

A mottóul választott idézet is bizonyítja, hogy nézetünk szerint a harmonikus egyéniség kialakításához elengedhetetlennek tartjuk a zenei nevelést, ezért arra törekszünk, hogy intézményünkben elsősorban a speciális, csak ettől a nevelési formától várható képzési rendszer keretében az Európában hagyományosan komoly zenének tekintett műfajt oktassuk.
Természetesen tudjuk, hogy a zenetanítás sajátos képességekre épül, melyek fejleszthetők.
Ezért nevelőtestületünk arra törekszik, hogy a kiemelkedő zenei tehetséggel rendelkező növendékek minden esetben képességüknek megfelelő oktatásban és lehetőségekben részesüljenek. Ezeket a gyerekeket kiemelt képzésben oktatjuk, a „B” tagozat tantervi követelményei alapján, illetve lehetőség szerint magasabb szintű iskolában dolgozó művész kollégának mutatjuk be, vagy éppen felkészítjük versenyekre.
Ugyanakkor a kevésbé tehetséges növendékeket képességeiknek megfelelő ütemben egyéni felzárkóztató- fejlesztő terv alapján tanítjuk, és értékeljük.
Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, melyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk. Minden igyekezetünk arra irányul, hogy az iskolánkban tanuló gyerekek boldog felnőttekké válhassanak.
A családokkal kölcsönösen jó a kollégák kapcsolata, így nemcsak a gyermek iskolai előmeneteléről tájékoztatjuk a szülőket, de a szülők is megosztják velünk a gyereknevelés egy-egy nehezebb vagy szebb pillanatát.
Mindezt a célt jól felkészült, szakmailag igényes, megújulni képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész munkatársakkal tudjuk megvalósítani.